19/10/2018

Java 09: Karakteri i stringovi

Char

O char tipu smo već pričali u lekciji o tipovima podacima. Char je tip podatak od 16 bita koji služi za čuvanje karaktera. Deklaracija inicijalizacija i Izmena vrednost  ne razlikuju se mnogo u odnosu na ostale tipove, jedino je bitno da se karakter koji dodeljujemo promenljivoj nalazi unutar apostrofa.

Međutim šta se dešava ukoliko želimo da nam sam karakter bude apostrof? Za to služe escape sequence, tj. način Javi kažemo da char treba da ima neku specijalnu vrednost, tako char može da dobije vrednost taba, novog reda, backspacea itd. Ideja je jednostavna backslash karakter označava da dolazi do escape sequence, a karakter nakon njega označava koja je escape sequence u pitanju, pa tako imamo:

’\t’  tab

’\n’ novi red

’\b’ backspace

’\r’ return

’\’’ apostrof

’\“’ navodnici

’\\’ backslash

 

String

Postavlja se pitanje kako čuvati reči ili cele rečenice u Javi i kako baratati sa njima. U jednoj prethodnih lekciji smo videli da je moguće da se pravi niz promenljivih, pa tako možemo koristiti niz charova za skladištenje reči i rečenica. Međutim Java nam nudi još jednu mogućnost, promenljivu tipa String.

Pre svega kod Stringa ne moramo voditi računa o dužini niza, a zatim imamo i dodatne mogućnosti, podela reči, prebacivanje slova u velika ili mala slova, jednostavno poređenje dva stringa itd. Sintaksa za deklaraciju i inicijalizaciju je kao i kod bilo koje promenljive pre svega se napiše tip (u ovom slučaju String) zatim naziv promenljive i ukoliko želimo dodelimo joj vrednost. S ‘tim što vrednost koju upisujemo u promenljivu mora da bude unutar navodnika npr.:

String s = „Hello World“

Rad sa stringovima

Mogućnosti sa stringom je previše da bi se navodile u tutorijalu, tako da ćemo navesti samo najkorišćenije, a ukoliko želite možete na ovom linku videti celu dokumentaciju Stringa, sa svim mogućnostima koje nam Java pruža. Sve ove mogućnosti zapravo predstavljaju najobičniju funkciju koja se poziva nad nekim stringom. Potrebno je da navedemo string nad kojim se vrši operacija (promenljiva ili jednostavno vrednost npr. “Vrednost stringa“), zatim postaviti karakter „.“ i nakon toga pozvati funkciju. Neke od često korišćenih funkcija su (sve operacije vršimo nad promenljivom „s“);

  • Dobijanje karaktera na nekoj poziciji:
char c = s.charAt(2);
  • Dužina stringa
int duzina = s.length();
  • Brisanje space karaktera sa početka i kraja stringa
s.trim();
  • Prebacivanje svih karaktera u velika slova
s.toUpperCase();
  • Prebacivanje svih karaktera u mala slova
toLowerCase();
  • Dobijanje niza karaktera iz String promenljive
char[] niz = s.toCharArray( );
  • Provera da li se neki skup karaktera nalazi u Stringu
boolean b = s.contains(“nekaRec”);
  • Provera da li su dva Srtringa jednaka (Operacija == vam NEĆE vratiti dobar rezultat)
boolean b = s.equals(drugiString);
  • Provera da li su dva Srtringa jednaka sa ignorisanjem malih I velikih slova
boolean b = s.equalsIgnoreCase(drugiString);

Prethodna lekcija

Sledeća lekcija

Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *